:: MENI ::

:: Home

:: O nama

:: Misija

:: Program

:: Ciljevi

:: Kontakt
:: Zadaci
:: Vizija
:: MAPA ::
Mapa
 
:: Zadaci

Zadatak Centra je da doprinese realizaciji nacionalnih i poslovnih ciljeva usmjerenih ka korištenju i razvoju obnovljivih izvora energije, prvenstveno energije vjetra, razvoj i strategijska saradnja na osnovama znanja o tehnologiji energije vjetra i solarne energije u funkciji tehničkih i bioloških nauka, transferu tehnologije za izradu vjetro turbina i solarnih sistema u industrijski kompleks BiH uz međunarodnu saradnju i edukaciju kroz:

 • ugradnju značajnijeg korištenja resursa obnovljivih izvora energije
  u nacionalnu energetsku strategiju
 • predlaganje i ugradnju u sistem nedostajuće zakonske regulative za korištenje
  energije iz obnovljivih izvora u BiH
 • otklanjanje barijera za implementaciju projekata usmjerenih korištenju
  obnovljivih izvora energije uopšte i za veće korištenje kapacitete energije vjetra
 • otkrivanje novih mjesta za postavljanje vjetroelektrana i fotovoltika u BiH
 • definisanje Atlasa vjetrova i Atlasa solarne energije u BiH
Copyright © 2007 Fajic Aner